preloader

Tüm Hukuki Süreçlerde Yanınızdayız.

Uzmanlık

Hukuki Bilgimiz Ve Tecrübelerimizle Yola Çıkmaktayız

Hızlı Çözüm

Sorunlarınıza En Hızlı Şekilde Cevap Vermeye Hazırız

Güvenilir Hizmet

Müvekkillerimizle açık ve güvene dayalı hukuki ilişkiler kurarız.

Çalışma Alanlarımız

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketin kuruluşundan sona ermesine, ticari hayatın başladığı noktadan son bulmasına kadar tüm süreçte yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklarda yanınızdayız.

Ceza Hukuku

Soruşturma, kovuşturma aşamalarının takibi, sürecin tüm aşamasında bilgilendirme ve çözüm noktalarına ilişkin planlama yapılması vb hususlarda yanınızdayız.

Sendika ve İş Hukuku

İşçilik alacaklarının hesaplanması, işçi özlük dosyasının incelenmesi ve bu doğrultuda gidilebilecek hukuki yolların değerlendirilmesi, sendikal hakların korunması, arabuluculuk ve dava süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılmasında yanınızdayız.

Gayrimenkul Hukuku

Mülkiyet hakkınızın ihlali halinde hak mağduriyetinizi engellemek için yanınızdayız.

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, nafaka, mal rejimi, maddi-manevi tazminat davalarının takibi, dava öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetinde yanınızdayız.

Miras Hukuku

Miras hakkının ihlali halinde hukuki süreç başlatılması, miras taksimi, ortaklığın giderilmesi, tasarrufun iptali vb dava yollarının takibinde yanınızdayız.

Sözleşmeler Hukuku

Hayatın her alanında var olan ve aslında aleyhinize dava açılmasını engelleyen en önemli belge sözleşmedir. Bunun inancıyla sözleşmelerinizin hazırlanmasında yanınızdayız.

Aktüerya Hukuku

Sözleşme ihlallerinde, trafik kazası sonrası oluşacak zararların tazmininde, sigorta hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarınızda, haksız fiil karşısında uğrayacağınız zarar tazminlerinde tazminatlarınızın talebi için yanınızdayız.

Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık başvurusu ve süreç takibinde, oturma izni, çalışma izni vb konularda yanınızdayız.

Arabuluculuk

Arabuluculuk hak dengesinden önce menfaat dengesini gözeterek her iki tarafında el sıkışarak aralarındaki uyuşmazlığı çözmesine getirilen hukuki bir çözüm yoludur. Zorunlu arabuluculuk yolunun dışında da ihtiyari olarak arabulucuya başvurabilirsiniz. Hukuk büromuz arabuluculuk hizmeti vermekte olup sürece ilişkin bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz

BİZİ ARAYABİLİR
+90 532 719 50 40
Veya
Mail
Gönderebilirsiniz
info@koker.av.tr

Form Gönder

    Danışmak istediğiniz birşey mi var?

    Daha Fazlası